A+ A A-

Projektas – renginių ciklas „Kaimo bendruomenių pavyzdys skatina jaunimo aktyvumą“ finišo tiesiojoje

Dar praeitais metais, šešios Skuodo seniūnijos bendruomenės susijungė bendram projektui, kad suteiktų savo gyvenvietėms ir pagrindinėms šventėms patrauklumo, populiarumo, formuotų teigiamą įvaizdį, pritrauktų į kaimus daugiau jaunimo, jaunų šeimų, įtrauktų juos į bendras veiklas.

Kiekviena bendruomenė sukuria savo savitumą, išskirtinumą, tradicijas, jas tęsia ir saugo. Ne išimtis yra ir šešios Skuodo seniūnijos bendruomenės: Narvydžių, Luknių, D. Rūšupių, Užluobės, Puodkalių ir Daukšių. Būtent pastaroji ir parengė projektą „Kaimo bendruomenių pavyzdys skatina jaunimo aktyvumą“, kurios tikslas – suorganizuoti renginių ciklą, aktyvinant bei įtraukiant jaunimą ir jaunus žmones į veiklas, bendruomenių socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, skatinant tapti bendruomenės dalimi, mažinant emigraciją bei taip išsaugant bendruomenių tradicijas ir jų išskirtinumą. Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, LEADER programa per Skuodo vietos veiklos grupę.

Projekto veiklomis dalinai siekiama atkreipti ir emigrantų dėmesį į kaimo bendruomenėse vykstančius teigiamus bei pažangius procesus, kad ir čia galima kurti gražų bei prasmingą gyvenimą.
Projektą atidarė ir švenčių ratą pradėjo Užluobėje įvykusi „Baltosios staltiesės šventė“. Po to Daukšiuose vasaros šventė „Ant vasaros sparnų“, D. Rūšupiuose vasaros sporto šventė, Puodkaliuose – „Kraštiečių šventė“, Narvydžiuose – „Cepelinų šventė“ ir užbaigta su „Moliūgų švente“ Luknėse.

Be galo džiugu buvo matyti, kaip bendruomenės viena pas kitą važiavo, dalyvavo, prisijungė į įvairias veiklas, padėjo viena kitai. Dar labiau viena su kita susidraugavo. Visose bendruomenėse į veiklas įsijungė ir jaunimas: savanoriavo, padėjo, puošė, ruošė loterijas, buvo kaip dalyviai žaidimuose, atrakcijose, rungtynėse ar varžybose. Vyresnioji bendruomenių karta buvo tarsi pavyzdys ir mokytojai, kurie dalinosi savo patirtimi, priėmė jaunimo idėjas ir pagalbą iš jų, vieni kitus motyvavo stengtis savo krašto, savo gyvenvietės labui.

Didelį indėlį, įgyvendinant projektą, įnešė ir dar trys projekto partneriai. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnija kiek galėjo padėjo sutvarkyti švenčių erdves, gelbėjo su stalų, suolų, palapinių atvežimu ir pan. Skuodo rajono kūno kultūros ir sporto centras organizavo gatvės krepšinio varžybas, sportines varžybas ir estafetes. Skuodo rajono kultūros centras rūpinosi reklamine medžiaga, viešinimu, renginių vedimu, atrakcijų ir žaidimų organizavimu, padėjo spręsti visus organizacinius darbus, mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų koncertų koordinavimu.

Žiūrovų ir dalyvių susirinko visur, dalyvavo daugiau nei buvo manyta. Tikime, jog projektą tikrai pavyko įgyvendinti. Renginių ciklo veiklos apjungė visas Skuodo seniūnijos bendruomėnes, ypatingai pavyko pritraukti jaunimą ir jaunas šeimas, sujungėme visus gražiems darbams, tolimesnei bendrystei puoselėjant ir saugojant jau esančias tradicijas.

Nuoširdžiai dėkojame visoms bendruomenėms, visiems partneriams už draugystę, bendradarbiavimą ir darbą kartu. Tikimės, jog rezultatas džiugina visus.

Skuodo rajono Daukšių bendruomenė ir Skuodo rajono kultūros centras

viesinimo zenkla es 

Nuorodos į renginius: 1. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Skuodorajonokulturoscentras&set=a.1838012799712851

2. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Skuodorajonokulturoscentras&set=a.1853524164828381

3. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Skuodorajonokulturoscentras&set=a.1868966586617472

4. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Skuodorajonokulturoscentras&set=a.1874079746106156

5. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Skuodorajonokulturoscentras&set=a.1889233781257419

6. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Skuodorajonokulturoscentras&set=a.1899435870237210

 

 

 

Kontaktai

Gedimino g.1, LT-98140 Skuodas

Tel. (8 440) 51581
El. paštas direktorius@skuodokc.lt

Įmonės kodas 174591063

Skuodo rajono kultūros centras, 2014
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Log in or Sign up