Logo
Spausdinti šį puslapį

Viešosios ir administracinės paslaugos

FUNKCIJOS:

 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius;
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
 • Rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
 • Rūpintis gyventojų užimtumu bei meniniu ugdymu;
 • Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • Organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
 • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Vykdyti sukurtų gaminių, autorinių darbų platinimą, prekybą;
 • Tenkinti sociokultūrinius bendruomenių poreikius.

Centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią veiklą pagal veiklos sritis ir rūšis, patvirtintas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje:

 • Meno įrenginių eksploatavimo veikla;
 • Kultūrinis švietimas;
 • Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla;
 • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
 • Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
 • Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma;
 • Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
 • Kita leidyba:
 • Kino filmų rodymas;
 • Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
 • Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma;
 • Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
 • Kūrybinė, meninė, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
 • Loterijų organizavimo veikla.
Visos Teisės saugomos © 2014. Draudžiama kopijuoti be Skuodo rajono kultūros centro sutikimo. Gavus sutikimą būtina nurodyti www.skuodokc.lt kaip informacijos šaltinį.
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas