×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 702
A+ A A-

KC Taryba

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO TARYBOS SUDARYMO

2015 m. lapkričio 26 d. Nr.T9-201
Skuodas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-39 „Dėl Skuodo kultūros centro tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" patvirtinto Skuodo kultūros centro tarybos darbo reglamento 8 punktu, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sudaryti Skuodo rajono kultūros centro tarybą tokios sudėties:
1.1. Steigėjo deleguoti atstovai:
1.1.1. Gintas Andriekus - Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas;
1.1.2. Daiva Budrienė - Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
1.1.3. Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
1.2. Skuodo kultūros centro deleguoti atstovai:
1.2.1. Dalia Ragauskaitė - Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai;
1.2.2. Kristina Petrauskienė - Skuodo rajono kultūros centro meno vadovė.
1.3. Skuodo rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai:
1.3.1. Danutė Kazlauskienė - Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro atstovė;
1.3.2. Silvastras Rabašauskas - Skuodo rajono kultūros centro mišraus choro "Apuolė" atstovas.
1.4. Veikiančios bendruomenės atstovas ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas:
1.4.1. Lijana Beinoraitė – Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė;
1.4.2. Sigutė Viluckytė – Skuodo jaunimo centro asociacijos narė.
2. Pripažinti netekusiu galios Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-39 1 punktą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
Petras Pušinskas

Ieva Gembutienė, (8 440) 739 35
Joomla Extensions powered by Joobi

Kontaktai

Gedimino g.1, LT-98140 Skuodas

Tel. (8 440) 51581
El. paštas sekretore@skuodokc.lt

Įmonės kodas 174591063

Skuodo rajono kultūros centras, 2014
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Log in or Sign up