×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 702

A+ A A-

KC Taryba

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO TARYBOS SUDARYMO

2015 m. lapkričio 26 d. Nr.T9-201
Skuodas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-39 „Dėl Skuodo kultūros centro tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo" patvirtinto Skuodo kultūros centro tarybos darbo reglamento 8 punktu, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sudaryti Skuodo rajono kultūros centro tarybą tokios sudėties:
1.1. Steigėjo deleguoti atstovai:
1.1.1. Gintas Andriekus - Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas;
1.1.2. Daiva Budrienė - Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja;
1.1.3. Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
1.2. Skuodo kultūros centro deleguoti atstovai:
1.2.1. Dalia Ragauskaitė - Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai;
1.2.2. Kristina Petrauskienė - Skuodo rajono kultūros centro meno vadovė.
1.3. Skuodo rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai:
1.3.1. Danutė Kazlauskienė - Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro atstovė;
1.3.2. Silvastras Rabašauskas - Skuodo rajono kultūros centro mišraus choro "Apuolė" atstovas.
1.4. Veikiančios bendruomenės atstovas ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas:
1.4.1. Lijana Beinoraitė – Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė;
1.4.2. Sigutė Viluckytė – Skuodo jaunimo centro asociacijos narė.
2. Pripažinti netekusiu galios Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-39 1 punktą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
Petras Pušinskas

Ieva Gembutienė, (8 440) 739 35

Kontaktai

Gedimino g.1, LT-98140 Skuodas

Tel. (8 440) 51581
El. paštas direktorius@skuodokc.lt

Įmonės kodas 174591063

Skuodo rajono kultūros centras, 2014
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Log in or Sign up